Onko Vammaispalvelulaista tulossa sääästölaki?

Vammaispalvelulain uudistus on nytkähtämässä vuosien jälkeen eteenpäin lakiluonnoksen lähtiessä lausuntokierrokselle. Jokainen voi tutustua lakiin sekä lausua siitä lausuntopalvelu.fi palvelussa. On tärkeää että vammaisjärjestöt ovat aktiivisia lakiluonnoksen jo havaittujen ongelmien kanssa.

Kukaan ei tiedä, edes uuden lain tullessa voimaan, miten sitä käytännössä tullaan tulkitsemaan. Tulkintaa varmasti tullaan tekemään Hallinto-oikeuksissa vuosia. Tässä ei ole mitään uutta vammaispalveluja koskevien lakien osalta, joiden pohjalta kuntien tekemiä päätöksiä koetellaan oikeusasteissa jatkuvasti.

Tyypillisesti kunnan, yleensä puhtaasti rahaa säästääkseen, tekemä linjaus leikkaa yksilön palveluja tai uuden palvelujen piiriin hakeutuvan hakemus hylätään. Valitettavan moni näistä oikeusasteisiin siirtyvistä valituksista menestyy, mikä osoittaa ongelman vammaispalveluja käyttävän oikeusturvassa.

Samalla on syytä muistaa että vammaispalvelut ovat ehkä alikäytetyimmät palvelut sosiaaliturvan piirissä. Moni maksaa palveluistaan itse tai ne tuottaa puoliso tai muu läheinen ilmaiseksi. Moni ei myöskään ole tietoinen oikeudestaan palveluun, eikä niistä kunnat sen kummemmin asukkailleen huutele.

Toinen merkittävä kysymys uuden vammaispalvelulain osalta on, miten lievästi kehitysvammaisiin jatkossa suhtaudutaan. Vammaisjärjestöt ovat esittäneet huolensa siitä, että lain tarkoittamien palvelujen piiristä voi kadota huomattava määrä joko vanhoilla tai lievillä diagnooseilla olevia erityisryhmiä.

On tärkeää että tässä vaiheessa pidetään ääntä jo havaituista ongelmista jotta ne voidaan huomioida lopullisessa laissa. Kuntien hyväntahtoisuuden varaan ei näitä asioita jättää.