Miksi vammaispalvelut ovat unohtuneet aluevaaleista

Vammaispalveluiden näkyvyys aluevaalikampanjoissa on ollut todella heikkoa. Tämä ryhmä käyttää runsaasti uusille hyvinvointialueille siirtyviä palveluja, joiden jatkosta tai palvelun tulevasta toteutustavasta ei ole mitään tietoa. Oletettavaa on, että uudet hyvinvointialueille valittavat luottamushenkilöt käyttävät tämän osalta päätösvaltaa heidän puolestaan.

Miten tällainen mandaatti voidaan antaa, jos itse asiasta ei käydä keskustelua?

Vammaispalvelut kuuluvat sote-palveluihin. Esimerkiksi liikunta-, kehitys-, CP-, näkö-, kuulovammaiset ja autisminkirjoon kuuluvat henkilöt voivat tarvita esimerkiksi kuljetuspalveluja, avustajapalveluja tai apuvälineitä yksilöllisiin tarpeisiin arjessa. Tällä hetkellä palveluun tai apuvälineisiin oikeuden todisteluun menee turhaan aikaa ja esimerkiksi kehitysvammaiset joutuvat useaan kertaan todistamaan, ettei heidän vammansa ole vuosien saatossa parantunut. Palveluita vaatiessaan henkilöt joutuvat usein taistelemaan arjessaan heille kuuluvista palveluista ja oikeuksista. YK:n vammaissopimuskin edellyttää, että vammaisille kuuluvat palvelut ovat turvattava Suomessa.

Edunvalvonnan näkökulmasta erityisryhmien kannattaa tarkkaan miettiä, ketä aluevaaleissa äänestää. Kukaan ei vielä tiedä, miten valtaa luottamuselimissä käytetään ja missä lopulta erityisryhmien asioista päätetään. Valitsemalla ehdokkaan, jolle tämä maailma on jo ennalta tuttua, voi olla varma, ettei hän ainakaan ole viemässä asioita erityisryhmien kannalta huonompaan suuntaan.

Jos ehdokasta hakee vaalikoneiden perusteella, ei näistä asioista löydy yhtään mitään. Vammaispalveluiden pitää kuulua ja näkyä aluevaaleissa eikä vammaisjärjestöjen tekemä hyvä edunvalvontatyö saa mennä hukkaan!

Inka Kolhinoja

Liike Nyt aluevaaliehdokas, Special Olympic- urheilija

Vantaa-Kerava hyvinvointialue (367)

Osku Timonen

Liike Nyt aluevaaliehdokas, yhteisöpedagogi (AMK), järjestökoordinaattori

Pirkanmaan hyvinvointialue (612)